Hakkımızda


Yesevi Yardım Hareketi, Türk Yurtları’nın manevî hayatını tarih boyu etkilemiş en önemli isimlerinden olan Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri’nin ideallerini kendine ülkü edinen bir grup gönüllü tarafından, 2012 yılında çalışmalarına başlamıştır.

Türkiye’nin sınırları dışında kalmış olan soydaş ve dindaşlarımızın yanında olmak, onlara bulundukları bölgelerde maddi ve manevi destek vermek hareketimizin öncelikleri arasındadır. Hareketimiz, Türkiye’nin her bir bölgesinden gönüllülerin desteği ile Asya’dan, Balkanlar’a, Ortadoğu’dan, Afrika’ya kadar dünyanın farklı bölgelerinde önemli ihtiyaçlara cevap vermektedir. Savaş, işgal ve doğal afetler sonucu mağdur olmuş kişilere, yerlerinden edilmiş ve mülteci konumuna düşmüş ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta; ayni ve nakdi yardımların yanı sıra hedef alınan bölgelerde sürekliliği olan projeler ile bölge halklarının refahını yükseltmeyi amaçlamaktayız.

Kültürel misyonu yanında dil, din, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden ihtiyaç halinde sıkıntıları gidermek Yesevî Yardım Hareketi’nin misyonu arasında yer almaktadır. Özetle; Yesevî Yardım Hareketi’nin ve gönüllülerinin asıl gayesi rızay-ı İlâhî’ye mazhar olabilmektir.

Yesevî Gönüllüsü Ol

Sizler de gönüllü olarak Yesevî ailesine katılabilir, gerçekleştireceğimiz güzel işlere el atabilirsiniz.

Kimler Gönüllü Olabilir?
– Vatanına, bayrağına, devletine ve milletine aidiyet besleyen herkes gönüllü olabilir.