“Gönül Coğrafyamız ve Biz”

SON BAŞVURU SÜRESİ YOĞUN İLGİ ÜZERİNE 22.08.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

ÖDÜLLÜ KOMPOZİSYON YARIŞMASI

Yarışmamıza

1-YARIŞMANIN AMACI ve KONUSU:

Geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan gençlerin; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.

Tarih, coğrafya ve kader, her milletin tekevvününü(oluşumu) sağlamış, onlara karakterini vermiştir. Kimi milletler vardır ki, yalnız bir vatanda var olmuş, orda yaşamış, milli kültür ve medeniyetini sadece bu bölgede yaşatabilmiştir. Ama kimi milletlerde vardır ki, çok büyük coğrafyalarda varlığını sürdürmüş, kültür ve medeniyetini bu topraklarda hakim kılmıştır. Dünyadaki beş altı millet böyle bir bahtiyarlığa sahiptir. Bunlardan biri ve en önemlisi Türk milletidir.

İslam’ı kabulden önce Türkler, “Tanrının kendilerine verdiği bir görev olarak, asya kıtasındaki milletleri bir devlet ve iktidar olarak idare vazifesini” kendilerinde görüyorlardı. İslam’ı kabulden sonra ise, “Allahın halifesi” olarak, yeryüzünde “adalet”in temini noktasında “Nizam-ı Alem”i gerçekleştirmek için mücadele etmişlerdir. Atı ehlileştirip, inandıkları bu gaye uğruna çok geniş bir coğrafyada faaliyet göstermişlerdir. İmparatorluklar kurup, imparatorlukları tarih sahnesinden silmişlerdir.

Tarih bizi, yalnız geçmişte değil, halde ve gelecekte de bütünler. Milletimiz, zaman ve mekan içinde, bölünmez bir bütün ve sürekli akışı ifade eder. Değişik zaman ve mekanlarda farklı isimler almış olsalar da, Tarihte tek bir Türk Devleti ve Milleti şuuru vardır. Hunlar, Göktürkler, Kutlukhanlar, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti, birbiriyle ilgisiz ve irtibatsız devletler olmayıp, “Tarihi Türk milletinin ve Devletinin” tarih içerisindeki, periyotlarını ve safhalarını temsil ederler. Bir tarafta Türkmen, Özbek, Kazak, Kırgız, Kıpçak, Nogay, Kerküklü, Azebaycanlı, Kıbrıslı, Batı Trakyalı.. kardeşlerimiz, diğer tarafta Boşnak, Arap, Arnavut, Çeçen.. kardeşlerimizi sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olarak bir araya getirmek, “Tek devlet, Tek millet”  espirisi altında üst birlikteliği sağlamak, tarihin üzerimize yüklediği misyonumuzdur. Adriyatikten Çin seddine, Mekke, Medine, Kudüs, Kuzey Afrika, Endülüs, milletimizin gönül coğrafyasının kapsam alanındadır.

Bu kapsamda,
Gençlerimizin “Tarih şuuru”nu kazanmasına, bu şuurun gereği olarak, “Gönül coğrafyamız”ı, burada yaşayan millet ve kardeş toplulukları tanımak, sorunlarını öğrenip çözümler üretmek, ileriki tarihlerde oluşturacağımız sosyal, kültürel, ekonomik ve politik birlikteliklere öncülük etmek, işbirlikleri ve kapsamları konusunda düşünmek, hayal kurmak ve bunları gerçekleştirebilme noktasında realiteyi göz önüne almak, milli duruş ve politikaları oluşturmak, manrevi mirasımızı yaşatmak, geçmişte yaşanan kültür ve medeniyetimizin günümüzde izdüşümlerini tespit etmek, milli ve manevi hassasiyetleri kavramak gibi amaçları projemiz ön görmektedir.

2-YARIŞMANIN KAPSAMI:

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

3-YARIŞMAYA KATILACAKLAR:

Yarışmaya; seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları, YESEVİ HAREKETİ DERNEĞİ yöneticileri ve birinci dereceden yakınları dışında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm lise ve dengi okulların öğrencilerine açıktır.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4-ESERDE ARANACAK ŞARTLAR:

Yarışmaya katılacak kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

 • Kompozisyon “Gönül Coğrafyamız” konusu işlenirken, “Biz” merkeze alınarak değerlendirilecektir.  Yani gönül coğrafyamız olarak kabul edilen yerlerin, bizim kültür, medeniyet, sosyal ve ekonomik açımızdan değeri, buralarla ilgili gelecek tasavvurumuz(hayallerimiz).
 • Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
 • Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.
 • Yukarıda belirtilen karakter ve puntolar dikkate alınarak eserler beş sayfayı geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler, (ek’te yer alan) öğrenci adı-soyadı, okulu ile, Velisinin bilgilerinin yer aldığı “Taahhüt Formu” nu doldurarak imzalayacaklardır. Öğrenci ile iletişim velisi üzerinden yapılacak olup, velinin telefon ve elektronik postası kullanılacaktır. Öğrencinin telefon ve elektronik postasına gerek duyulmamaktadır.
 • Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir. Alıntı, kopya eserler yarışma dışı tutulacaktır. Ödül alsa bile, böyle bir durumun tespiti halinde, ödül geri alınacaktır.
 • Eserler, anayasa, kanunlar, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve ahlaka aykırı, nefret, aşağılayıcı tahkir edici ifadelere kesinlikle yer verilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserler, iki aşamalı bir seçime tabi tutulacaktır. İlk değerlendirme, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlilerinden, yazar Prof. Dr. Bayram Durbilmez bey  başkanlığında  12 Edebiyat uzmanlık alanı Akademisyen ve  öğretmenlerimiz tarafından yapılacaktır. Bu seçimden sonra yine Prof. Dr. Bayram Durbilmez bey başkanlığında “edebiyat” uzmanlık alanı olan yedi akademisyen tarafından  yapılacak değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

İlk Değerlendirme Kurulu
Koordinatör:  Prof. Dr. Bayram Durbilmez, Koordinatör Yard: Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, Koordinatör Yar:  Fatih Kuşdemir, İlhan Cömert, Dr. Asım Çağrı Şenol, Halil Başayar, Hidayet Karabay, Turgay Yazıcı, Şule Gümüş, Abdullah Nadiralp, Atilla Çevik , Namık Tuncer

Son Değerlendirme Kurulu:
Koordinatör: Prof. Dr. Bayram Durbilmez, Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, Doç. Dr. Canser Kardaş, Dr. Şule Gümüş, Öğr. Gör. Mehmet Akif Aymaz, Doç. Dr. Mehmet Hakverdioğlu, Dr. Fatih Kuşdemir

Eserler, 100 tam puan üzerinden:

 • Başlık                              10
 • Konuya uygunluk           35
 • Özgünlük                        35
 • Türk dilinin kullanımı    20

puanlama esasına göre değerlendirilicektir.

 • Yarışmaya itiraz, sonuçlar açıklandıktan sonra 7 gündür.
 • Yarışma takvimi doğrultusunda okullara gerekli duyuru yapılacaktır.
 • Eserler, teslim tarihine dikkat edilerek,

 Yesevi Hareketi Derneği Genel Merkezi:
(Cumhuriyet Mh. Sultanhamam Cd. No :18/3, D:4, 38110 Melikgazi/Kayseri)
adresine ulaştırılacaktır. Posta ve kargoda kaybolmalardan veya hasar görmelerinden dernek mesuliyet kabul etmeyecektir. Eserlerin belirtilen tarihten sonra ulaşması durumunda, değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.
 • Derneğimize gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserin kitaplaştırılması, sosyal medyada yayınlanması, Yesevi Hareketi Derneğinin eser sahibinin velisinin muvafakati ile olabilecektir. Bu yayınlarda, eser sahibinin tanıtımı, iletişim bilgilerinin verilmesi de velinin iznine tabidir. Yazılarla ilgili telif ücreti alınmayacaktır.
 • Eserlerin telif hakkı ile ilgili tüm yetkiler, ekte bulunan veli izni ile derneğimize ait olacaktır.

ÖDÜLLER:

Yapılacak değerlendirme sonucunda:
İlk ona (10) giren eser sahipleri “BALKAN TURU” ile ödüllendirilecektir.

 1. Balkan Turu      +5.000 Tl       +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 2. Balkan Turu      +3.000 Tl       +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 3. Balkan Turu      +2.000 Tl       +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 4. Balkan Turu      +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 5. Balkan Turu      +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 6. Balkan Turu      +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 7. Balkan Turu      +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 8. Balkan Turu      +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 9. Balkan Turu      +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 10. Balkan Turu      +Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)
 11. Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı)       +Kur’an Meali (Diyanet)
 12. Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı) )     +Kur’an Meali (Diyanet)
 13. Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı) )     +Kur’an Meali (Diyanet)
 14. Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı) )     +Kur’an Meali (Diyanet)
 15. Kur’an Yolu Tefsiri (DİBaşkanlığı) )     +Kur’an Meali (Diyanet)

İlk Elliye giren katılımcılara Haluk Dursun’un “Nil’den Tuna’ya Osmanlı yazıları” isimli eser hediye olarak verilecektir.

Ayrıca katılımcıların hepsine-ayrım yapılmaksızın- YESEVİ HAREKETİ Arama Kurtarma ve Doğa Sporları kulübüne ücretsiz üye olabilecek, etkinliklere katılabileceklerdir. Üyelikler, Yesevi.org adresinden yapılabilecektir.

Kulübümüzde üyelerimizin katılabileceği etkinlikler:
Arama-Kurtarma
Doğa sporları
Sosyal sorumluluk projeleri

BALKAN TURU İLE İLGİLİ BİLGİLER:

 • a) Ulaşım, 19+1 kişilik Türsab belgeli araçlarla yapılacaktır.
 • b) Hareket yeri Ankara’dır. (Öğrenciler, hareket merkezine kendi imkanları ile geleceklerdir.)
 • c) Edirne yurt dışı çıkışla Bulagaristan, Makedonya, Kosova, Bosna’yı kapsayan bir turdur.
 • d) Tur proğramı , geziden bir hafta önce ilan edilecektir.
 • e) Tur, yol hariç 5 gün sürecektir.
 • f) Schengen vizesi ve harçlar derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
 • g) Yarışmaya katılan öğrencilerimizin velileri, ekte bulunan, “Balkan Turuna” öğrencinin katılmasına izin vermesi zorunludur.

Ödüller, Covit 19 Pandemi seyri göz önünde bulundurularak, MEB izin/onayı ile on-line çevirim olarak veya ödüller hesaplanarak iban numaralarına gönderilecektir.

Dereceye giren engelli öğrencilerimize, Balkan Turuna katılamama engeli olduğu takdirde 3000 Tl iban numaralarına yatırılacaktır. Ve yine engelli katılımcılara, dereceye girmeleri durumunda teşvik kapsamında  yukarıdaki ödüllere ek olarak “Spor çantası” hediye olarak verilecektir.

Yarışmanın Başlama Tarihi       : 26. 06. 2021
Eserlerin son teslim tarihi         : 22. 08. 2021
Değerlendirme ve sonuç ilanı  : 30. 08. 2021
İtiraz süresi sonu                        : 07.09.2021
Ödül töreni                                   : 15. 09. 2021

Konu ile ilgili yaşanan sorunlarda muhatap :
Mustafa Salim Nursaçan

Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı

0553 336 89 33

Başvuru öncesi aşağıda yer alan evrakları eksiksiz doldurarak ve yine aşağıda yer alan başvuru kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.  Yahut basvuru@yesevi.org.tr e-posta adresine evraklarla birlikte yükleme yaparak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

MUVAFAKATNAME

TELİF HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AÇIK RIZA ONAYI

VELİ İZİN BELGESİ

Başvuru