Salim Nursaçan

Yönetim KuruluGenel Başkan Yardımcısı
Biyografi:

1969 İncesu/Kayseri doğumlu Öğrenim: Kayseri ve İncesu İhl. Erciyes üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans, Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezunu Ülkü Ocağı İncesu İlçe Başkanı, Nizam-ı Alem Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevlerini yürüttü. Halen Türk Diyanet Vakıf Sen Kayseri Şube Başkanlığı, Aydınlar Ocağı Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir. Kayseri Gündem, Milli Mutabakat, Ülkücü Gençlik, İslam gibi dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı. Halen Çetin Ceviz isimli projeyi yürütmekte olup, Gençlik Spor bakanlığı Ve Milli Eğitim bakanlıklarında uygulama devam ediyor. Görev: Kayseri Müftülüğü İl Vaizi İslam Hukuku, İslam Tasavvufu ve Türk kültürü ile ilgili yazılar yazmaktadır. Yayınlanmış eser ve makaleler: 1-Kadiri-Rifai geleneğinden H. Kemal Akdeniz 2-Pir Ömer Halveti ve Halvetilik 3-Şah-ı Nakşibend ve Nakşibendilik 4-Abdulkadir Geylanı ve Kadirilik 5-Ahmet el Rifai ve Rifailik 6-Muhyiddin-i Arabi ve İmam Rabbaninin görüşleri, birleştikleri ve ayrıldıkları konular 7-Necmeddin-Kübra ve fikirleri 8-İslam Hukukunda Devlet Başkanının hüküm koyma yetkisi 9-İslam Hukukunda Musiki 10-Cezaevlerinde Fıkhi problemler